კონტაქტი სარედაქციო კოლეგიასთან

tinatin@margaliti.ge

 

ტექნიკური მხარდაჭერა

hello@dictionary.ge

 

 
Margaliti Limited © 2006. All Rights Reserved