მისამართი:

თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 36,
უნივერსიტეტის V კორპუსი,
მესამე სართული

„ლექსიკოგრაფიული  ცენტრი“

ტელ.:  890 26 95 55

ელ. ფოსტa: dictionary@margaliti.ge

 

 
Margaliti Limited © 2006. All Rights Reserved