გელა ხუნდაძე

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ლექსიკოგრაფიული ცენტრის“

წამყვანი სპეციალისტი.

1994 წლიდან დღემდე „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ 13 ტომის (ასოები A – O) ტერმინოლოგიური კომისიის პასუხისმგებელი რედაქტორი. თბილისი, 1995 – 2008 წწ.

„დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ ლექსიკონის“ ტერმინოლოგიური კომისიის პასუხისმგებელი რედაქტორი. 2010 წ.

„ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

„ინგლისურ-ქართული სამხედრო ლექსიკონის“ შემდგენელი.საქართველოს სამხედრო აკადემიის გამომცემლობა, 2010 წ.

Curriculum Vitae