ჩემი 35-წლიანი და ლექსიკოგრაფიის ცენტრის 25-წლიანი საქმიანობის ანგარიშს, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონით. ლექსიკონის მასალის რედაქტორად ინგლისური ფილოლოგიის კათედრამ 1985 წელს მიმიწვია.
რა მასალა დამხვდა?

ინგლისური ფილოლოგიის კათედრის გადაწყვეტილებით, ლექსიკონს საფუძვლად დაედო ილია გალპერინის საერთო რედაქტორობით შექმნილი  „ახალი ინგლისურ-რუსული ლექსიკონი“, რომელიც უნდა თარგმნილიყო ქართულად.სრული ტექსტი იხილეთ აქ

 

 
Margaliti Limited © 2006. All Rights Reserved