ხათუნა გურიელი

დაიბადა ქ. თბილისში, 1996 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის განყოფილება, ხოლო 2001 წელს ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ასპირანტურა.

1996-1997 წლებში მუშაობდა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოში.

1997-2008 წლებში მუშაობდა „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“ ასისტენტ რედაქტორად, რედაქტორად.

2006 წლიდან მუშაობს საერთაშორისო სკოლა „ახალი სკოლის” ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად.

„ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი