ხათუნა გურიელი

დაიბადა 1971 წელს, ქ. თბილისში, 1996 წელს წარჩინებით დაამთავრა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და

ლიტერატურის ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის განყოფილება, ხოლო 2001 წელს ინგლისური ფილოლოგიის კათედრასთან არსებული ასპირანტურა.

1996-1997 წლებში მუშაობდა აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოში.

1997-2008 წლებში მუშაობდა „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“

ასისტენტ რედაქტორად, რედაქტორად.

2006 წლიდან მუშაობს საერთაშორისო სკოლა „ახალი სკოლის” ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად.

„ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი.