ნათია კვერნაძე

დაიბადა 1972 წელს, ქ. თბილისში.

1996 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის განყოფილება.

1989 - 1992 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე.

1996 - 1997 წლებში თანამშრომლობდა თსუ “ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრთან”.

1998 - 2001 წლებში მუშაობდა ტასისის მონიტორინგის გუნდში.

2002 წლიდან დღემდე მუშაობს „დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის“
ასისტენტ რედაქტორად, რედაქტორად (E,F,G,H,I,M,N,O).
„ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ ერთ-ერთი შემდგენელი.

Curriculum Vitae