სარედაქციო კოლეგია


ფილოლოგიის დოქტორი
გიორგი მელაძე

Ariane

პროფესორი
არიანე ჭანტურია

 

რედაქტორები

გულნარა ანთელავა
ნათია კვერნაძე
ხათუნა გურიელი


 

 
Margaliti Limited © 2006. All Rights Reserved